این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دریافت فایل مجموعه مقالات همایش
پژوهشگران گرامی به منظور دریافت فایل مجموعه مقالات

more2016-10-31Voting is17 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
17

اطلاعیه اسکان مدعوین
به منظور اسکان در مهمانسرای دانشگاه ابتدا با دبیرخانه همایش به شماره 01133687584

more2016-10-17Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

تلفن دبیرخانه همایش
از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان تقاضا می‌شود در صورت هرگونه سوال، با دبیرخانه همایش به شماره 01133687584 تماس حاصل نمایند.

more2016-10-05Voting is5 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
5

دریافت نمونه فایل پوستر بر اساس فرمت مورد نیاز همایش
دریافت نمونه فایل پوستر بر اساس فرمت مورد نیاز همایش


more2016-09-22Voting is58 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
58

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر