این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دریافت فایل مجموعه مقالات همایش
پژوهشگران گرامی به منظور دریافت فایل مجموعه مقالات

پژوهشگران گرامی به منظور دریافت فایل مجموعه مقالات همایش از منوی اطلاع رسانی به بخش فایل ها مراجعه و از ردیف سوم نسبت به دانلود فابل مجموعه مقالات اقدام نمایند.

به امید دیدار شما پژوهشگران در همایشهای آتی
--دبیرخانه همایش--


back2016-10-31Voting is17 time