این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تماس با ما
.: تماس با ما

از پژوهشگران و اساتید محترم تقاضا می‌گردد پس از ثبت نام در وب سایت همایش، در صورت نیاز با شماره زیر یا ایمیل تماس حاصل نمایید.
شماره تماس دبیرخانه همایش: 01133687564
شماره تماس دبیر اجرایی همایش:
ایمیل همایش: omp.conference2@gmail.com